Създаване на потребителски профил


данни за абоната (администратор на акаунта)
* Име и фамилия:
* Електронна поща:
* Потребител:
* Парола:
* Повторение на паролата:

основни данни на фирмата издател
* Име на фирмата:
* ЕИК (Булстат):
ДДС Номер (ако е регистрирана):
* Град:
* Адрес:
* E-Mail:
Телефони:

банкови данни
 

клонова мрежа

настройка на СтартИнвойс
стандартен процент ДДС:
подразбираща се причина
за нулева ставка по ЗДДС:
Фирмата не регистрирана по ЗДДС (чл. 113 ал.9 от ЗДДС)
брой копия за печат:
начален номер за документите:

бланки на СтартИнвойс
използване на стандартни бланки за електронните документи

настройки на пощата за писмата изпращани от СтартИнвойс
използване на собствен SMTP сървър за изпращане на фактурите
Запознах се и съм съгласен Общите условия за ползване на услугата.